2431088240 Λαρίσης 14 (Δ. Λαρίσης), Τρίκαλα a_kostadimas@yahoo.gr